Máy bơm chìm xử lý nước thải Pedrollo VX - VORTEX - Made in Italy

Đặt hàng nhanh

Giá 7.760.000₫

Máy bơm chìm xử lý nước thải Pedrollo VX - VORTEX thích hợp cho các ứng dụng trong nhà, dân dụng và công nghiệp, trong đó bao gồm nước, nước ngầm, nước bề mặt và nước thải chứa chất rắn lơ lửng lên đến 50 mm. Máy thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng như xả nước ngập hầm rượu, bãi đậu xe ngầm, rửa xe, đổ chất thải và xử lý nước thải. Những máy bơm này được khẳng định bằng độ tin cậy, có thể được đánh giá tốt nhất trong điều kiện hoạt động...

Máy bơm chìm xử lý nước thải Pedrollo VX - VORTEX thích hợp cho các ứng dụng trong nhà, dân dụng và công nghiệp, trong đó bao gồm nước, nước ngầm, nước bề mặt và nước thải chứa chất rắn lơ lửng lên đến 50 mm.
Máy thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng như xả nước ngập hầm rượu, bãi đậu xe ngầm, rửa xe, đổ chất thải và xử lý nước thải.
Những máy bơm này được khẳng định bằng độ tin cậy, có thể được đánh giá tốt nhất trong điều kiện hoạt động tự động với các lắp đặt cố định.

Tính năng đặc điểm

Loại nước: nước thải

Sử dụng: Xử lý nước thải, khu dân cư, trong công nghiệp

Ứng dụng: thoát nước, nước bẩn với các rắn nhỏ, hút bể

Loại hình: thả chìm

Chủng loại bơm: bơm chìm

Phạm vi hoạt động:

  • Lưu lượng nước 650 l/phút (39,0 m³/h)
  • Cột áp 15 m

Giới hạn ứng dụng:

  • Nhiệt độ chất lỏng tới +40 °C
  • Thả sâu tối đa 5 m (với một cáp điện đủ dài)
  • Đường dẫn chất rắn:

      – Ø 40 mm với VX8-10-15/35

      – Ø 50 mm với VX8-10-15/50

  • Độ sâu hút xuống tối thiếu cho hoạt động liên tục:

      – 290 mm cho VX8-10-15/35

      – 320 mm cho VX8-10-15/50

Models 

* Giá trên áp dụng cho Model VXm 10/35-N 5MT và sẽ thay đổi theo công suất từng Model